18 juin 2012

Novetats referents a les EOI per al curs 2012-2013

La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, en el seu web, anuncia algunes de les novetats que s'arrepleguen en la normativa que està elaborant per a l'organització i funcionament de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013:

  • Implantació, de forma experimental, dels cursos d'especialització del nivell C1 i C2 d'anglés en les EOI que ho sol·liciten.

  • Pel que fa a la formació i actualització del professorat establiment de "grups específics reservats per a docents en les EOI, en els quals, amb una metodologia semipresencial (es treballarà la destresa d'expressió oral de forma presencial i la resta de destreses a distància), es perfeccionarà la competència lingüística dels docents que realitzen aquests cursos". 
    El que no s'indica clarament és si aquestos cursos de formació seran per a totes les llengües curriculars o, com ja és la tònica general, només per a anglés.

Més informació en el web de Conselleria.


Aucun commentaire:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...